Jotwiren Ecovadis-arviointi

Jotwire-konserni (Jotwire Oy, Eswire Oü, Electro-Hill Oü) on arvioitu EcoVadis-palvelun avulla yritysvastuullisuuden osalta vuonna 2023. EcoVadis on yritysvastuullisuuden arviointipalvelu, jossa yrityksen vastuullisuutta tarkastellaan ympäristövastuun, toiminnan eettisyyden, työntekijä- ja ihmisoikeuksien ja kestävän hankinnan osa-alueilla.

Jotwire saavutti arvioinnissa pronssimitalin. Jotwiren arvioinnissa positiivisesti erottuivat ympäristövastuu, sekä työntekijä- ja ihmisoikeudet. Tuloksesta saimme hyvät kehitysideat, ja tavoitteenamme on vähintään hopeamitali vuodelta 2024.

Koko Ouneva Group on nyt arvioitu Ecovadiksen kautta. Jatkamme arviointeja myös tulevaisuudessa vuosittain.

Lisää vastuullisuusohjelmastamme voit lukea täältä. Ounevan Ecovadis-tuloksesta voit lukea täältä.