Johdonmukaista yritysvastuuta

Ouneva Group on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaansa kestävällä ja vastuullisella tavalla. Vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa meille toiminnan kokonaisvaltaista kehittämistä ja ylläpitämistä, jossa huomioidaan monipuolisesti sosiaalisen vastuun, ympäristövastuun ja taloudellisen vastuun vaatimukset.

Osana toimitusketjua haluamme mahdollistaa asiakkaillemme laadukkaiden ja nykyaikaisien ratkaisujen valmistamisen. Yhdessä asiakkaiden kanssa haluamme luoda kestäviä ratkaisuja, jotka tuottavat kasvua ja kannattavuutta molemmille. Kestävien ratkaisujen tuottaminen on merkittävin vastuullisuustekomme. Kehitämme toimintaamme yhdessä tavoitteellisesti, tasapainoisesti ja samansuuntaisesti. Näin huolehdimme, että vastuullisuus on kiinteä osa Ouneva Groupin toimintastrategiaa, johtamista, päätöksentekoa ja päivittäistä työtä.

Lakien ja määräysten lisäksi olemme sitoutuneet noudattamaan asiakkaidemme eettisiä sääntöjä ja ohjeita. Käytäntömme ja sisäiset ohjeistuksemme noudattavat hyvää hallintotapaa ja käytössä olevat johtamisjärjestelmät takaavat suorituskyvyn seurannan ja toiminnan jatkuvan kehittämisen.

Tavoitteenamme on hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö.

 • Sitoudumme takaamaan henkilöstöllemme terveellisen, turvallisen ja kunnioittavan työympäristön
 • Toimimme 0-tapaturmaa periaatteiden mukaisesti
 • Panostamme henkilöstön perehdytykseen
 • Kannustamme osallistumaan ja kehittämään työturvallisuustoimintaa
 • Kehitämme jatkuvasti työympäristöä ja huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista

 

Seuraamme tavoitteen saavuttamista mm. henkilöstön eNPS:n, tapaturmataajuuden ja tapaturmien vakavuuden avulla.

 

Tavoitteenamme on huomioida oman toiminnan ympäristövaikutukset ja pienentää niitä.

 • ISO 14001:2015 toimintamallien käyttöönotto kaikissa Ouneva Groupin yhtiöissä
 • Parannamme yhtiöidemme energiatehokkuutta, esimerkiksi hukkalämpöä hyödyntämällä sekä valaistuksen uusinnalla
 • Materiaalien korkea kierrätysaste

 

Seuraamme tavoitteen saavuttamista mm. energian kulutuksen, hiilijalanjäljen ja kierrätysasteen avulla.

 

Tavoitteenamme on olla kannattava ja luotettava liikekumppani.

 • Sitoudumme hyvään liiketoimintatapaan sekä noudattamaan korruptionvastaisia käytäntöjä
 • Olemme vakavarainen, kotimainen perheyhtiö
 • Investoimme viimeisimpään tuotantoteknologiaan, automaation lisäämiseen sekä kapasiteetin nostoon kysynnän kasvua seuraten

 

Seuraamme tavoitteen saavuttamista mm. sijoitetun pääoman tuoton ja asiakastyytyväisyyden avulla.

 

Olemme mukana Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -aloitteessa, joka on vapaaehtoinen aloite. Global Compact perustuu sitoutumiseen yleismaallisten kestävän kehityksen periaatteiden toteuttamiseen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden tukemiseen.

Ouneva Group on liittynyt Global Compact-aloitteeseen vuonna 2022.

Tunnustamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDG). Olemme tunnistaneet näistä neljä tavoitetta, joiden edistämiseen voimme vaikuttaa eniten toiminnallamme:


 

Dokumentit:

Eettiset säännöt
Toimittajien eettiset säännöt