Ouneva Group tukee Global Compact-aloitetta

Olemme Ouneva Group:ina liittyneet tukemaan UN Global Compactin maailmanlaajuista yritysvastuualoitetta. Liittyminen yritysvastuualoitteeseen antaa meille mahdollisuuden tuoda vastuullisuustyötämme esille. Global Compact tarjoaa myös hyvän pohjan vastuullisuustyön kehittämiselle. Tukemalla UN Global Compactia sitoudumme vastuullisuuden periaatteisiin sekä työhön ihmisoikeuksien, työolojen ja ympäristönsuojelun parantamiseksi ja korruption torjumiseksi. Odotamme innolla aloitteen tuomia mahdollisuuksia toimintamme kehittämiseksi!

UN Global Compact (UNGC) on YK:n vuonna 2000 käynnistämä vapaaehtoinen yritysvastuualoite. UNGC edistää ja kehittää yritysten sekä yhteisöjen ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta noudattaen UNGC:n kymmentä periaatetta sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals). Tänä päivänä UN Global Compact on maailman suurin yritysvastuualoite – siihen on sitoutunut yli 15 000 yritystä, yli 3000 muuta toimijaa, kaikilta toimialoilta ja kaikista maanosista, yli 160 maasta.

Global Compact Suomi

Global Compact