Riitta-Elina – ihmisasiantuntijan roolissa

Riitta-Elina on tuttu näky Ouneva Groupin käytävillä ja neuvotteluhuoneissa. Yhtiön palveluksessa hän on ollut kunnioitettavasti vuodesta 1989 alkaen. Ouneva Groupissa hän aloitti työskentelynsä Jotwiren myynti- ja ostoreskontranhoitajana ja palkanlaskijana. Vuonna 2007 tuli tehtävänkuvaan ensimmäiset esihenkilövastuut ja 2010 johtamisen erikoisammattitutkinnon kautta Riitta-Elinan vastuiksi muodostuivat Ouneva Groupin henkilöstöasiat ja niiden kehittäminen.

 ”Vuonna 1989 henkilöstöedut tarkoittivat käytännössä lakisääteistä työterveyshuoltoa”, Riitta-Elina kertoo vähän naurahtaen. Hänen näkökulmastaan työelämä on ollut jo tovin vahvassa murroksessa, joka vaatii kaikilta nopeaa sopeutumiskykyä. Henkilöstötyö on tullut vahvasti liiketoiminnan keskiöön ja esimerkiksi henkilöstön hyvinvointiin kiinnitetään enemmän huomiota. Haastavat työmarkkinat korostavat veto- ja pitovoiman merkitystä.

Riitta-Elina kertoo, että koko ajan täytyy uudistua ja pohtia henkilöstön hyvinvoinnin tilaa ja kehittämiskohteita. Henkilöstötyö on haastavaa yli 700 henkilöä työllistäessä. On tärkeää, että henkilöstö tiedostaa olevansa merkittävä osa liiketoimintaa. Osallistaminen on olennaista ja vastuuta annetaan työntekijöille mielellään.

Riitta-Elinan mukaan ihmiset ovat korkeammin koulutetumpia kuin työuran alkuaikoina. Toimivan työyhteisön merkitys on kasvanut, työn haasteellisuus ja vastuunottaminen omasta työstä on lisääntynyt johtamiskulttuurin muutosten myötä. Pitovoiman merkitys on lisääntynyt. Yhtenä sitouttamiskeinona voi olla esimerkiksi henkilöstön osaamisen tason jatkuva kehittäminen ja ylläpitäminen mielenkiintoisten ja tärkeiden koulutusten avulla. Huomiota sitouttamiseen kiinnitetään jo ennen työsuhteen alkua, rekrytointiprosessin aikana. Prosessin on oltava sulava ja siinä tulee hyödyntää uusinta teknologiaa Riitta-Elinan mukaan. Modernit ratkaisut tarjoavat esimerkiksi paljon mahdollisuuksia datan keräämiseen, joka taas mahdollistaa henkilöstötyön parempaa mittaamista. Riitta-Elina on päättäväinen siitä, että henkilöstötyön taloudellista merkittävyyttä ja sen mitattavuutta on parannettava.

Kysyimme Riitta-Elinalta, miltä henkilöstötyö näyttää 5 vuoden kuluttua Ouneva Groupissa. Hän näkee asian niin, että mitä paremmin HR pystyy olemaan mukana vuoropuhelussa liiketoiminnan kehittämiseen liittyvässä päätösten teossa, sitä menestyneemmin toimimme tulevaisuudessa. Esihenkilötoiminnan tukea on nostettu uudelle tasolle ja työtä tehdään valtavana tiiminä, yhdessä samaan maaliin. Riitta-Elina näkee tärkeänä myös etäjohtamisen kehittämisen. Hieman syrjäinen sijainti ei siis tule olemaan esteenä ammattilaisten palkkaamiselle.

Riitta-Elina on kiitollinen siitä, että johdon puolesta on annettu mahdollisuus HR:n ja yrityskulttuurin muutokselle. Tänä päivänä HR koetaan tärkeänä osana liiketoimintaa. HR:n ääntä on kuunneltu ja ideoiden toimivuus ja arvo on huomattu koko Groupissa. Riitta-Elinan mukaan hänen roolissaan kehittyy huomaamattaan ihmisasiantuntijaksi. Ja ihmisten asiallahan tässä ollaan!

Uramahdollisuuksiamme ja henkilöstömme kuulumisia pääset tsekkaamaan täältä!