Automaatio Ouneva Groupissa

An older man takes a look at an automation unit

Ouneva Groupin oma automaatiotiimi keskusteli kanssamme automaation merkityksestä sekä sisäisesti, että asiakkaiden näkökulmasta. Automaatiotiimimme suunnittelee ja toteuttaa koko Groupin laajuisia projekteja, joilla parannetaan kustannustehokkuutta sekä työhyvinvointia.

Automaatiotiimin taustoja

Tiimin jäsenillä on vankka kokemus erilaisista automaatioon liittyvistä osa-alueista. Osalla kokemus ulottuu jopa kolmenkymmenen vuoden taakse. Petri Majoinen, joka toimii automaatiotiimin vetäjänä ja projektipäällikkönä, on työskennellyt automaation parissa koko työuransa ajan. Painoarvoa on laitettu etenkin sähkösuunnitteluun, sekä moneen muuhun suunnittelu- ja asentajarooliin. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Hyvin asennettu ja ohjelmoitu kokonaisuus viimeistelee ratkaisut.

Minkälaisista rooleista tiimi koostuu?

Petri toimii automaatiotiimin vetäjänä. Petrin lisäksi tiimiin kuuluu useampi suunnittelija, sekä sähkö- että mekaniikkapuolella. Ohjelmointi- ja asennustaitoisia henkilöitä tiimissä on useampi. Asentajilla pysyy sekä työkalut että projektit käsissä. Petri kehuu tiimin yhteishenkeä kovasti. Töitä tehdään yhdessä, samaan maaliin. Vaikka tiimin kaikilla jäsenillä on runsaasti kokemusta, uuden opettelun palo paistaa keskustelussamme läpi. Teknologia kehittyy, me tulemme sen mukana.

An older engineer admiring his team's work

Miten automaation lisäys näkyy Ouneva Groupin toiminnassa?

Asiakkaiden ja Groupin tietoisuus ja kiinnostus automaatioratkaisuja kohtaan pitää automaatiotiimimme kiireisenä. Tehdasympäristön nykyaikaistuminen näkyy fyysisesti eniten, monimutkaisten automaatiosolujen yleistyessä. Tuotannon laatu on tasautunut koneiden toistotarkkuuden myötä. Tehokkuus on myös kasvanut, yhdessä työhyvinvoinnin kanssa. Mitä vähemmän toistuvia liikkeitä ja työvaiheita työntekijämme joutuvat tekemään, sitä paremmin pystymme tukemaan esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinten hyvinvointia. Asiakkaille automaation lisäys näkyy globaalina kilpailukykynä, lisääntyneenä tehokkuutena ja asiakaskohtaisina ratkaisuina. Kilpailukyky ei toki rajoitu vain asiakkaillemme, vaan myös meille. Kansainvälinen kasvu on tärkeä osa strategiaamme.

An automatic grinding robot on standby

Medical-puolen automaatioratkaisut kiinnostavat monia, mitä niiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon?

Medical-tuotannon automaatioratkaisut tehdään aina asiakkaan kanssa tiiviissä yhteistyössä. Projektinhallinnan tulee olla hyvin perillä asiakkaan vaatimuksista jo alkukeskusteluista lähtien. Erilaiset vaatimukset vaikuttavat suunnitteluvaiheeseen valtavasti. Jos vaatimukset ovat hämärän peitossa tai epäselvät, tulee ne selvittää perinpohjaisesti yksityiskohtia myöten. Puhdastilatuotannon erikoistarpeet, kuten materiaali- ja puhtausvaatimukset ovat automaatiotiimille selkeät ja niihin kiinnitetään erikoishuomiota.

Precision injection moulded products fresh out of the mould

Miten automaatiota voidaan soveltaa niinkin laajaan teknologiavalikoimaan, mitä meillä Ouneva Groupissa on?

Tarkkuus on Groupin tuotannossa tärkeää, siispä erilaisten automaatioratkaisuiden lisääminen, sekä niiden soveltamisen taidot korostuvat laajan teknologiavalikoiman kanssa työskennellessä. Kannattavuus ja volyymi ovat tärkeitä asioita automaatioratkaisuja suunnitellessa, sillä ne vaativat aina investoinnin. Tarpeeksi suurilla volyymeilla ratkaisu saadaan helposti kilpailukykyiseksi, etenkin kansainvälisillä markkinoilla. Uusien asioiden oppiminen ja kokeilu korostuu suuressa yritysryhmässä ja kokemusta tulee runsaasti erilaisista ympäristöistä. Erilaisten ratkaisuiden soveltuvuuden kannalta tiivis yhteistyö asiakkaan kanssa tulee kuitenkin esille kaikkein eniten. Groupissamme tärkeää on aito yhteistyö asiakkaidemme kanssa ja olemme siitä ylpeitä. Hyvän kumppanin kanssa kaikki on mahdollista!

A co-bot removing an item from a machining centre

Ota yhteyttä, jos automaation kautta toteutettu sopimusvalmistus kuulostaa oikealta ratkaisulta!