Elli – laadulla johtaminen tuo tuloksia

Elli työskentelee Valukummulla laatuinsinöörinä. Elli valmistui hiljattain energia- ja ympäristötekniikan insinööriksi Karelia-ammattikorkeakoulusta ja pääsi heti työelämään tutun yrityksen tulevaisuutta kehittämään.

Elli on omien sanojensa aina ollut erittäin kiinnostunut tekniikasta ja siitä, miten asiat toimivat. Kiinnostusta on ollut tukemassa myös oma isä, joka on myös Ouneva Groupilla töissä vastaamassa automaatio-osastostamme. Kotoa on siis saanut tukea opiskeluun ja luulemme, että sparrailukumppania ei tarvitse etsiä kaukaa!

Ellin ura Ouneva Groupilla alkoi jo pari kesää sitten, jolloin hän tuli kesätöihin myynnin ja laadun assistentiksi. Työtehtäviin kesien aikana on kuulunut monipuolisesti laatu- ja johtamisjärjestelmiemme kehittämistä ja tuurausta myynnin avuksi.

Elli kuvailee nykyisiä työtehtäviään myös monipuolisiksi. Tällä hetkellä Elli on mukana pääosin medical-segmentin laatuasioiden kehittämisessä. Työhön liittyy paljon tuotteiden mittausta, tuloksien analysointia ja tuotekehitysprojekteja. Tuotekehitysosaamisemme onkin erikoisuutemme. Huolellisella tuotekehityksellä Ellin näkemyksen mukaan vastataan asiakkaiden tiukkoihin vaatimuksiin ja tehdään parhaimman mahdollisen laatuisia tuotteita. Työ vaatii tarkkuutta ja pitkäjänteisyyttä, mutta Elli kokee, että hänen työstään on selkeästi hyötyä ja lisäarvoa sekä meille, että asiakkaillemme.

Elliä kiinnostaa etenkin kiertotalousratkaisut. Koronan aikana opiskellessa yritysvierailut jäivät vähälle, joka harmittaa häntä, sillä hän olisi halunnut tutustua etenkin kiertotalousyrityksiin ja heidän toimintatapoihinsa. Näemme kuitenkin tulevaisuudessamme potentiaalia erilaisien kiertotalousratkaisujen hyödyntämiseen omassa tuotannossamme! Laatujohtaminen ja ympäristöjohtaminen ovat Ellin näkökulmasta ne laadun keinot, joilla luodaan tulevaisuutta kestävää liiketoimintaa.

Omassa työssään Elli näkee positiivisena sen, että vaikka nykyinen työnkuva ei vastaa täysin tutkinnon sisältöä, hänen osaaminensa on kuitenkin todella hyvin hyödynnettävissä. Hänelle on tärkeää se, että hän pystyy omalla osaamisellaan olemaan avuksi.

Kysyimme Elliltä, mitä hän ajattelee teollisuuden alalla työskentelystä naisinsinöörinä. Elli kertoi, että opiskelujen alkaessa noin puolet hänen luokastaan oli naisia, mutta ensimmäisen vuoden aikana porukasta tippui pois suuri osa. Ensimmäinen vuosi insinööriopiskeluja on yleensä intensiivinen ja erittäin matematiikkapainotteinen, jolloin voi tulla helposti turhautumisen tunteita. Elli kuitenkin halusi hoitaa homman ”kotiin” ja suorittaa tutkinnon kunnialla loppuun ja hän onkin erittäin tyytyväinen sinnikkyyteensä. Elli on omalta osaltaan aina halunnut taistella sukupuolijakaumaa vastaan etenkin vilpittömän kiinnostuksensa takia. Ellin näkökulma sukupuolijakaumaa kohtaan on se, että kaikilla pitää olla samat mahdollisuudet ja tuki. Osaaminen on se, joka määrittää henkilön kyvykkyyden, ei sukupuoli!

Lisää uratarinoita Ouneva Groupista urasivuillamme!