Energiatehokkaampi Ouneva Group

Ouneva Groupin yritysvastuullisuuden kehittämiseen kuuluu olennaisesti tuotannon ja kiinteistöjemme energiatehokkuuden parantaminen. Yksi suurimmista ympäristövaikutuksistamme liittyy energian kulutukseen. Energian hinta ja kulutuksen vähentäminen myös puhuttavat nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Konkreettisten toimien merkitys on kasvanut ja myös meillä kiinnitetään jatkuvasti huomiota energian kulutukseemme. Investoinnit uusiin, energiatehokkaampiin laitteisiin sekä parannukset kiinteistöjemme infrastruktuuriin ovat meille tärkeitä keinoja säästää kustannuksissa ja pienentää ympäristövaikutuksiamme. Kokosimme muutamia käytännön tekojamme energiatehokkaamman Ouneva Groupin eteen tähän artikkeliin.

Valukummun tuotannon hukkalämmön hyödyntäminen ja kiinteistöautomaation päivitys

Ruiskuvalutuotannossa tuotannon prosesseista syntyy lämpöä materiaalin ja muottien lämmityksen aikana. Tämä hukkalämpö haluttiin kerätä talteen ja käyttää hyödyksi. Avuksi otettiin vuonna 2020 lämpöpumppujärjestelmä. Kerätty lämpö hyödynnetään käyttöveden ja kiinteistön lämmitykseen!

Vuonna 2021 Valukummun kiinteistössä toteutettiin kiinteistöautomaation päivitys. Päivityksen myötä mahdollistimme koko tuotantolaitoksen ilmanvaihtokoneiden tarkan ohjauksen ja lämmityksen käytön älykkäästi. Olosuhteiden hallinta tehdään tarpeenmukaisesti ja energiatehokkaasti tulo- ja poistoilman määriä, sekä kiertoilman osuuden säädöllä. Näiden muutoksien myötä kiinteistön todellinen ostetun lämmitysenergian kulutus on vähentynyt noin 40 % verrattuna vuoteen 2020!

Kiinteistöjen valaistuksen muutokset

Loisteputkien aika on ohi. Ongelmajätteenä käsiteltävät ja kalliit, sekä energiasyöpöt valaistusratkaisut eivät kuulu nykyaikaisiin tuotantolaitoksiin. Olemme uusineet valaistuskantaamme sitä mukaa, kun vanhat valaisimet ovat tuleen elinkaarensa päähän.

LED-valaisimien hyötyjä verrattuna loisteputkiin ovat:

  • Energiatehokkuus
  • Korkeampi valoteho
  • Pidempi käyttöikä
  • Parantunut työturvallisuus ja viihtyisyys valotehon ansiosta
  • Pienempi kunnossapitotarve

 

Olemme uusineet yhteensä 5000 valaisinta Groupissamme vuodesta 2018. Uudistuksien myötä valaistuksen energiankulutus on vähentynyt noin 50 % verrattuna vanhaan loisteputkivalaistukseen. Vähennys vastaa noin 44 sähkölämmitteisen omakotitalon kulutusta!

Ounevan rumpupesukone

Tuupovaaran liitintehtaalla tuotantoprosessiin kuuluu liitinrunkojen ja komponenttien pesu. Aikaisemmin käytössämme on ollut ultraäänipesuri, jolloin pesu on ollut täysin erillinen prosessi vaatien manuaalisen kappaleiden siirtovaiheen. Pesuvesi on erikseen lämmitetty 60–80°C, joka kuluttaa paljon energiaa.

Energiatehokkaampaa, sekä käytännöllisempää pesuvaihetta varten hankimme tehtaalle kaksi rumpupesukonetta. Rumpupesukoneet ovat liitetty suoraan linjan jatkoksi sahauksen jälkeen. Tämä poistaa manuaalisesti tehdyn kappaleiden siirron prosessista. Katkaisun aikana lämpenevät kappaleet lämmittävät pesuvaiheessa käytettävän veden, jolloin energiaa ei kulu erikseen veden lämmitykseen. Veden lämmitystä varten suunniteltiin ja toteutettiin erillinen prosessi, mutta se on osoittautunut tähän mennessä tarpeettomaksi kappaleiden lämmönvarauksen ansiosta!

Energian kulutus näin ollen on vähentynyt huomattavasti ja kappaleisiin varautunut hukkalämpö saadaan hyödynnettyä suoraan prosessissa. Vanha ultraäänipesuri kulutti vuodessa sähköä 157 MWh kolmessa vuorossa ajettaessa. Vertailuksi yhden uuden pesurin energiankulutus on 21 MWh. Uusia pesureita ajetaan kahdessa vuorossa, sillä ne ovat tehokkaampia kuin ultraäänipesurit. Energiansäästö on siis 86 % verrattuna aikaisemmin käytettyyn ultraäänipesuriin.

Lopuksi

Energiatehokkuus on meille tärkeä osa toimintamme kokonaistehokkuutta. Arvojemme mukaisesti kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja etenkin energiatehokkuuskysymyksiin on vastattu nopeasti. Nopea reagointiaika ja päätöksenteko ovat vahvuuksiamme! Nämä energiatehokkuuden parannusprojektit ovat tuoneet meille lisää viihtyisyyttä tiloihimme, tehokkuutta prosesseihimme sekä luonnollisesti säästöä energiankulutukseemme ja siten ympäristövaikutuksiimme.

Vastuullisuusspesialistimme Sinin esittelyn löydät täältä. Sinin yhteystiedot löytyvät Ota yhteyttä-sivultamme. Ouneva Groupin yritysvastuullisuudesta lisää täällä.