Jotwiren työsuojelutoimikunta

Turvallinen ja toimiva työympäristö on tehokkaan toiminnan edellytys. Työsuojelutoimikuntamme tekevät aktiivista kehitystyötä yhdessä johdon ja henkilöstömme kanssa. Keskustelimme Jotwiren työsuojelutoimikunnan kanssa heidän näkökulmastaan päivittäisen arjen lomassa.

Työsuojelutoimikunnan tärkeä tehtävä on havainnoida kehityskohteita ja puuttua pieniinkin asioihin. Tiimimme työskentelee suunnitelmallisesti yhdessä koko henkilöstön kanssa. Toimikuntaan kuuluu henkilöitä yrityksen eri toiminnoista, joka mahdollistaa erilaisten ajattelutapojen ja erilasten arkipäivien tilanteiden yhdistämisen. Toimikunta käy läpi tapahtuneita vaaratilanteita ja toteuttaa niiden välttämiseen tarvittavat muutokset.

Jotwiren uusi tehdas ja sinne tehdyt laajennukset palvelevat työsuojelutoimikunnan mukaan toimintaa todella hyvin. Tilat ovat suuria ja hyvin valaistuja ja niiden layoutit ovat suunniteltu turvallisiksi ja toimiviksi. Automaatiota hyödynnetään sekä tuotantolaitteiden, että esimerkiksi varastoinnin osalta, joka myös lisää työturvallisuutta ja poistaa manuaalista ja mahdollisesti raskasta työtä. Työsuojelutoimikunta myös kehuu perehdytykseemme tehtyjä muutoksia. Uusi perehdytysalusta ja -malli käsittelee huolellisesti työturvallisuuteen liittyvät käytännöt.

Toimikunnan rutiineihin liittyy vuosittain tehtävät tehdaskierrokset, joissa havainnoidaan yhdessä mahdollisia kehityskohteita ja kirjataan jo tehtyjä parannuksia. Tehtaillamme on käytössä digitaaliset läheltä piti-tilanteiden kirjausalustat. Niihin kirjattujen tilanteiden trendi on ollut viime vuosien aikaan toimikunnan mukaan hienosti laskeva. Toimikunta kannustaa koko henkilöstöä ilmoittamaan matalalla kynnyksellä pieniltäkin tuntuvat asiat, jolloin kokonaisvaltaista kehitystä on helpompi tehdä. Kaikkiin havaintoihin puututaan ja mitä paremmin niitä ilmoitetaan, sitä helpompi toimikunnan on tehdä muutoksia.

Jotwiren työsuojelutoimikunnan onnistumisista kysellessämme he kehuvat nopeaa reagointia kehityskohteisiin. Asioita ei oteta puoliksi tosissaan. He korostavat myös työnantajan sitoutumista asiaan. Sekä työnantaja, että koko toimikunta johtavat esimerkillä. Yhteisenä tavoitteenamme on nolla tapaturmaa ja sujuva työarki!

Lisää uutisia ja näkökulmia Groupistamme pääset lukemaan tietopankistamme!