Laadunhallinta Groupissamme

A medical device being inspected by machine vision

Mitä laadunhallinta on, mitä se tarkoittaa ja miten se tehdään Ouneva Groupissa? Kurkistamme tässä artikkelissa yksikkökohtaisesti erilaisten teknologioiden sisältämiin laadunvarmistus- ja hallintamenetelmiin ja kerromme siitä, miten laadunvarmistus meillä toimii ja miksi se on tärkeimpiä osia tuotantoketjussamme.

Mitä laadunhallinta tarkoittaa?

Laadunhallintaa käytämme tässä artikkelissa kattoterminä, jonka alle mahtuu sekä laadunvarmistus, että laaduntarkistus. Laaduntarkistuksesta puhuessamme tarkoitamme tuotantoprosesseihin liittyvistä, rutiininomaisista toiminnoista. Nämä toiminnot voivat olla esimerkiksi erilaisia integroituja mittalaitteita, automatisoituja konenäköelementtejä tai visuaalista tuotteen tarkistusta. Laadunvarmistus Ouneva Groupissa tapahtuu sertifioitujen prosessien kautta ja se kattaa erilaiset käytännöt, protokollat ja toimintatavat. Korkea laadunhallinnan taso on toimintamme lähtökohta ja sitoutunut henkilöstömme ottaa paljon vastuuta tekemisensä laadusta.

Laaduntarkistuksen menetelmiämme

Erilaisia laaduntarkistusmenetelmiä yritysryhmästämme löytyy todella kattavasti. Korkea automaatioaste koko Groupin laajuisesti takaa tuotteiden erinomaisen laadun, mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Laaduntarkistusta tehdään paljon myös visuaalisesti sekä otantatarkistuksena. Tavaran vastaanotossa tehdään tarkistuksia saapuvilla komponenteille, jolloin tuotantovaiheessa vältetään yllätykset. Dokumentointi on tärkeä asia laadun jatkuvaan seurantaan liittyen ja Ouneva Groupissa dokumentointia onkin kehitetty pitkäjänteisesti.

Automaatiosoluihin integroituna löytyy useimmiten konenäköyksikkö, joka tarkistaa joko jokaisen tuotteen, tai tietyt eräkohtaiset kappaleet. Tasalaatuisuus on massatuotannon suuri etu, jonka yhteydessä hyödynnämme automaatio-osastomme erityisosaamista.

A medical device being inspected by machine vision

Erilainen koskettava mittaus, jolla mitataan tuotteiden tai kappaleiden muotojen vaatimusten täyttymistä, kuuluu myös laaduntarkistusteknologioihimme. Koskettavaa mittausta teemme esimerkiksi ohutlevy-, painevalu- ja ruiskuvalutuotteille. Mittalaitteistomme on alamme huippuluokkaa.

Coordinate measuring machine measuring a sheet metal product

Optinen tarkastus voidaan suorittaa esimerkiksi tarkkuusruiskuvaletuille tuotteille, jolloin mittalaitteisto ja tilavaatimukset on otettu tarkasti huomioon. Puhdastiloissamme on oma tarkastuslaitteisto, joten tuotteiden puhtausvaatimukset täyttyvät luonnollisesti myös laaduntarkistuksen yhteydessä.

Machine vision unit optically inspecting medical devices

Elektroniikan ladonnassa toimii automaattinen juotospastan painon tarkastus ja optinen tarkastus. Optinen tarkastus on tehokas tapa varmistaa elektroniikkakomponenttien ladonnan laatu ja tuotevaatimuksien vastaavuus.

STM line for electronics with integrated quality inspection

Erilaiset testausmenetelmät kuuluvat myös laaduntarkistuksen menetelmiimme. Testausta tehdään elektroniikkakomponenteille ja sähköisille järjestelmille. Testaus voi olla joko sähköistä tai toiminnallista, myös molempia. Testiraportit voidaan toteuttaa täysin asiakkaan vaatimusten mukaisesti ja dokumentoinnin tärkeys korostuu etenkin tällä saralla. Erilaisia vastusmittauksia, komponenttien herätyksiä, ohjelmointia ja toiminnallista testausta tehdään tuotannossamme monipuolisesti ja ne ovat tärkeä osa elektroniikan ja sähköisten järjestelmien laaduntarkistusprosessia.

Testing of an electrical system assembly Automated in-circuit testing for electronics

Vetotestit ovat erittäin tärkeä osa johdinsarjojen laaduntarkistusta. Vetotestejä tehdään johdinsarjatuotteille ja -komponenteille automaatioratkaisujen kautta. Johdintuotteemme ovat suunniteltu kestämään säätä kuin säätä, erikoisolosuhteita ja rajua käyttöä, jolloin myös testauksen tulee tukea lopputuotteen käyttöympäristöä ja -tapaa. Vetotestit johdinsarjoille ovat niin tarkkoja, että jos esimerkiksi johtimeen puristetusta liittimestä puuttuu yksikin johtimen säie, tuote ei läpäise laadunvarmistusta. Johdinten leikkuu- ja katkontakoneet tekevät leikkuun lisäksi vetotestit, crimppaukset ja muut laaduntarkistustoimenpiteet. Koneet ovat korkean automaatiotason laitteita, jolloin tuotannon tehokkuus korostuu entisestään. Laitteet valvovat leikkuupituuksia, liitinten crimppauksen onnistumista ja voimia sekä tekevät vetotestit. Vetotestejä tehdään myös manuaalisesti omille liitintuotteillemme. Liitintestausta teemme sekä omassa talossa, että sertifiointia varten akkreditoiduissa laboratorioissa.

Cut and crimped wire products

Röntgentarkastusta tehdään Groupissa pääasiassa elektroniikkakomponenteille. Juotoksen laadun tarkistus kappaleen läpi on tärkeää. Röntgenlaitteisto elektroniikalle sijaitsee elektroniikan valmistuksen puhdastilassa, jolloin laaduntarkistus tapahtuu tehokkaasti ja puhdastilavaatimuksia noudattaen. Röntgentarkastus on myös osa elektrolyyttistä pintakäsittelyä, jolloin röntgenillä tarkastetaan pinnoituksen laatu ja paksuus.

Laadunhallintamenetelmiä Groupistamme myös videolla:

 

Laadunvarmistuksen filosofia Ouneva Groupissa

Johtamisjärjestelmä ja yhtiökohtaiset laatukäsikirjat luovat perustan laadunvarmistuksen filosofiallemme. Johtamisjärjestelmä näkyy päivittäisessä yritystoiminnassamme, sitä ei ole kirjoitettu vain sertifiointeja varten. Arvomme korkeasta laadusta ohjaavat toimintaamme, ja niiden pohjalta olemme myös johtamisjärjestelmämme kehittäneet.

Ouneva Groupin arvot etenkin jatkuvaan kehitykseen liittyen näkyvät suoraan laadukkaissa tuotteissa ja prosesseissa. Suuri osa laaduntuottokyvystämme muodostuu myös henkilöstömme sitoutumisen ja vastuunoton kautta. Jokaisessa tuotantovaiheessa kokenut henkilöstömme kantaa vastuuta oman työnsä laadukkaasta toteutuksesta ja sitoutuu noudattamaan toimintamme periaatteita.

Sertifiointi kuuluu yritystoimintaamme oletusarvona. Kaikki yrityksemme toimivat vähintään laatustandardi ISO 9001:2015 mukaan. Ympäristöämme suojellaksemme kaikki yrityksemme ovat ISO 14001:2015-sertifioituja. Ympäristöasioihin huomiota kiinnittääksemme olemme myös panostaneet tehdastiloihimme ja koneidemme energiatehokkuuteen huomattavasti. Lisäksi osa yrityksistämme ovat sertifioineet ISO 45001:2018-työturvallisuussertifikaatin johtamisjärjestelmään, jolla varmistetaan työturvallisuuden jatkuva kehitys tehdasympäristöissämme. Tulevaisuudessa sertifiointi laajennetaan kaikkiin yhtiöihin. Työhyvinvointi ja -turvallisuus ovat meille tärkeitä asioita, ovathan meidän tekijämme meille kaikki kaikessa. Hienona esimerkkinä tästä toimii Jotwire Oy:n tapaturmaton vuosi, jonka eteen tehtiin pitkäjänteisesti töitä. Lääketieteellisten laitteiden valmistuksen laadun takaa ISO 13485-sertifiointi, joka takaa sen, että tuotantoprosessit ovat haastavan alan mukaisia.

Ouneva Groupin laatuosastot puhaltavat yhteen hiileen. Yhteistyötä tehdään runsaasti, sekä sisäisten auditointien kautta että päivittäisen kommunikoinnin parissa. Sisäisiä auditointeja Groupin sisällä tehdään vuosittain. Niiden tarkoitus on jakaa hyviä käytäntöjä yksikköjen kesken ja opastaa ja neuvoa toisia yksikköjä laatu- ja ympäristöasioissa. Jatkuva kommunikointi eri laatuosastojen välillä tarkoittaa asiakkaalle nopeaa ongelmanratkaisua ja räätälöityjä kehitysprojekteja laatuasioiden parissa. Etenkin järjestelmätoimitusasiakkaille Groupin laajuinen yhteistyö tarkoittaa sitä, että asiakkaan tarpeet ja vaatimukset ovat selvät kaikille toimitukseen osallistuville yksiköille.

Korkea tuotteiden, tuotannon ja henkilöstön osaamisen laatu ovat toimintamme perusta. Tätä artikkelia varten haastattelimme yksikköjemme laatupäällikköjä.

Ota meihin yhteyttä sopimusvalmistustarpeidesi osalta, olemme mielellämme sinulle avuksi!