Laadunhallinta henkilöstömme näkökulmasta

Laadunhallinta on systemaattinen lähestymistapa ja joukko käytäntöjä, joita organisaatiomme käyttäävarmistaaksemme, että tuotteemme ylittävät asiakkaidemme odotukset. Laadunhallinnan keskeisiä osatekijöitä ovat laatuvaatimusten asettaminen ja seuranta, jatkuva parantaminen, asiakaskeskeisyys sekä työntekijöiden osallistaminen kaikilla tasoilla laadun huippuosaamisen tavoittelussa.

Keskustelimme laadunhallinnasta ja siitä, mitä se tarkoittaa henkilöstöllemme kolmen työkaverimme kanssa. Johtoryhmästä keskustelimme Valukummun tehtaanjohtajan Mikan kanssa. Laatuinsinöörimme Likka Alsivalta kertoi meille, miten laadunhallinta näkyy hänen arjessaan ja tuotannon puolelta Heidi valotti meille, mitä laatu tarkoittaa hänelle.

Selkeät prosessit tukevat Valukummun laatuorganisaation arkea

Valukummulla laaduntuotto perustuu systemaattiseen laadunhallintaan. Laatukäsikirja määrittelee selkeät käytännöt ja tiivis asiakasyhteistyö on suuressa roolissa laadunhallinnan osalta. Mikan mukaan asiakkaamme ovat erittäin kiinnostuneita siitä, miten meidän prosessimme toimivat. Opimme asiakkailta paljon ja yhteistyö on erittäin vastavuoroista, etenkin laatuprosessien osalta. Meidän tavoitteemme on saada yhteistyössä koko toimitusketju toimivaksi ja laadukkaaksi.

Valukummulla on pitkää kokemusta lääkinnällisten laitteiden valmistuksesta. Mika kertoo, että medical-puolelta on tullut paljon oppia siitä, miten prosesseja kannattaa toteuttaa. Muu asiakaskunta hyötyy alan tiukoista laatuvaatimuksista ja sieltä voidaan poimia räätälöidysti ratkaisuja muille asiakkaille. Tekniikan hyödyntäminen pitkän kokemuksen nojalla korostuu. Valukummulla on hyvä etunoja laadukkaan laitteiston, sekä osaavan automaatio-osaston ansiosta. Mikan mukaan Valukummulla on syvä ymmärrys vaativista laatuasioista.

Laadun tuotto on kaikkien työntekijöiden vastuulla ja jokaisen odotetaan puuttuvan mahdollisiin poikkeamiin. Henkilöstön tukena on vahva laatuorganisaatio, joka jalkautuu aktiivisesti työmaalle, opastaa tarvittaessa ja kuuntelee arjen haasteita. Laatuorganisaatio kehittää toimintaa jatkuvasti, jotta työntekijöille olisi paras mahdollinen tuki. Henkilöstön kanssa kokoonnutaan säännöllisesti laatuasioiden ympärille, jolloin poikkeamia ja haasteita käydään läpi datan pohjalta. Keskustelukulttuuri Valukummulla on hyvä, Mika kertoo. Asioita pystytään rakentavasti käymään läpi ja parhaat ratkaisut löydetään yhdessä.

Mika näkee, että laadunhallinnan tulevaisuus näyttää Valukummun osalta hyvältä. Mika korostaa selkeitä ja helposti omaksuttavia prosesseja, sekä aktiivista viestintää niiden osalta. Groupin yhteinen laatupolitiikka on tulevaisuudessa myös kehitetty pidemmälle. Sisäiset auditoinnit kuuluvat toimintaamme jo nyt ja eri yhtiöiden laatuorganisaatiot tapaavat keskenään säännöllisesti.

Laatu liittyy kaikkeen toimintaan

Keskustellessamme Alsivan laatuinsinöörin Likan kanssa, laadun liittyminen kaikkeen toimintaan korostui huomattavasti. Likan mukaan laatu mielletään usein tiukan tähtäimen asiaksi, mutta ison kokonaisuuden hahmottaessaan ymmärtää, että laatuasiat todella liittyvät kaikkeen yrityksen toimintaan.

Likan arjessa isot kokonaisuudet ovat vahvasti läsnä. Likalle on tärkeää hahmottaa se, minkälaisia haasteita arjessa on ja tarvitsevatko ne isompia linjauksia laatuorganisaation puolesta. Likan mukaan hän pyrkii tukemaan laadukasta toimintaa oman työnsä kautta tarttumalla niihin haasteisiin, joita henkilöstö nostaa esille. On tärkeää palata asiaan, mitä toimia tehtiin ja miksi näin toimittiin. Likalle on tärkeää olla sitkeä sen osalta, että kehitysideat viedään läpi.

Henkilöstö on tärkeässä osassa sekä kehitysideoiden, että päivittäisen tekemisen osalta. Likka korostaa, että henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. Tuotannon toiminta on perustyön tasolla, joka taas vaatii kokonaiskuvan säännöllistä kirkastamista. Kvartaalipalavereissa Likka kertoo aina laatuorganisaation kuulumiset selventääkseen sitä, mitä laatuorganisaation kulisseissa tapahtuu ja miksi asioita tehdään tietyllä tavalla. Tämä varmistaa henkilöstön ymmärryksen, sekä sitouttaa heitä laadukkaaseen toimintaan.

Myös Likka kokee laadunhallinnan tulevaisuuden positiivisena. Mikan linjan mukaan Likka näkee tulevaisuudessa enemmän Groupin yhteistä toimintaa ja yhteisiä laatuprojekteja. Hän on myös havainnut laatualan muutosta henkilöstöorientoituneemmaksi. Likka kertoo huomanneensa, että Ouneva Groupissa panostetaan aktiivisesti yhtenäisyyteen. Toimintaa ohjataan sopivasti, mutta toisaalta annetaan sopiva määrä vapaata tilaa kehittää sitä entistäkin paremmaksi!

Arvo laadusta toteutuu hyvin 

Heidi työskentelee Ounevan ohutlevyvalmistuksessa levytyöntekijänä. Kysyimme Heidiltä, mitä laadunhallinta tarkoittaa hänen työssään.

Heidille laadunhallinta näkyy tuotannon työntekijänä pitkälti käytännön asioina. Tuotteita ja kappaleita mitataan säännöllisesti, ja mitat dokumentoidaan ja raportoidaan huolellisesti. Säännöllisesti pidettävissä tiimipalavereissa käydään läpi laatuasioita, kuten esimerkiksi viimeaikaisia poikkeamia.

Heidille on myös tärkeää se, että töistä lähtiessään täytyy olla tyytyväinen tekemäänsä työhön ja sen laatuun. Laadukkaasta työstä puhutaan tuotannossa päivittäin, joten Heidi on päässyt töistä hyvillä mielin. Tuotteita tehdään hänen mukaansa paljon ja uusien kappaleiden kohdalla laatuvaatimukset käydään aina huolellisesti läpi.

Yksi Ouneva Groupin arvoista on laatu. Heidi näkee, että arvo toteutuu Groupissa hyvin. Heidi kehuu etenkin sitä, että laatuasioissa ei säästellä ja niihin pureudutaan tosissaan. Tulevaisuudessa Heidi haluaisi nähdä vieläkin tehokkaampaa laatukoulutusta. Hän näkee myös hiljaisen tiedon jakamisen erittäin tärkeänä.

Laadunhallintaa toteutamme Ouneva Groupissa työntekijöidemme puolesta, sekä nykyaikaisin teknologiaratkaisuin. Laadukkaiden tuotteiden ja ratkaisujen tarjoaminen on meille toimintamme lähtökohta.

Laatuaiheisiin julkaisuihimme voit tutustua Tietopankissamme.