Mika – epämukavuusalueella ei jännitä

Occupational health and safety manager Mika Meriläinen

Mika on Jotwire Oy:n tuotantopäällikkö sekä työsuojelupäällikkö. Hän vastaa koko Jotwiren tuotannosta ja on aktiivisesti mukana työturvallisuusasioiden kehittämisessä.

Mika valmistui vuonna 2003 elektroniikkainsinööriksi. Vuosi oli 2005, kun hän haki Jotwirelle töihin. Heti työhaastattelun jälkeen tuli puhelu, jossa sanottiin: tule töihin! Nyt 18 vuotta kestänyt ura alkoi kaapelinleikkaajana. Kehitystä eteenpäin ajava mieli pääsi heti työt aloitettuaan uudistamaan kaapelinleikkuuseen liittyvät toiminnot. Kehitystyöhön liittyi jo silloin olennaisesti tuotannon laatu- ja työturvallisuusnäkökulmat.

Parin vuoden kehitystyön jälkeen Mikasta tuli Jotwiren työsuojeluvaltuutettu. Silloin Mika toimi myös leikkuupuolella tiiminvetäjänä. Tiiminvetäjänä toimiessa työn näki päivittäin aitiopaikalta, jolloin myös kommunikaatio kehityskohteista ja niiden tunnistaminen oli helpointa tehdä. Hän on ollut vuodesta 2006 tiiviisti mukana investointien, kuten uusien tuotantolaitteiden, käyttöönotossa ja asennuksessa. Silloin on päässyt kiinnittämään huomiota aivan eri tavalla esimerkiksi laatuvirheiden vähentämiseen ja tuotannon optimointiin. Vuonna 2011 Mika siirtyi tuotantoinsinöörin tehtäviin ja aloitti esihenkilötyöt.

Mikan pitkä ura meidän kanssamme perustuu kehittymiseen. Hän on itse aina halunnut kehittyä ja mennä eteenpäin. Uusia uramahdollisuuksia on tullut ja mennyt, mutta Mika on nähnyt aina vahvasti sen, että Ouneva Group on halunnut mennä samaan tahtiin eteenpäin hänen kanssaan. Se on pitänyt Mikan talossa.

Kysyimme Mikalta, millaiset henkilöstöön liittyvät näkökulmat liittyvät työturvallisuuden kehittämistyöhön. Mikan mukaan todella tärkeää on, että henkilöstö on kehittämishaluista ja että he tuovat kehityskohteita esille. Sitoutunut ja aktiviinen henkilöstö on suuressa roolissa. Hänen mukaansa etenkin kokeneet työntekijät näkevät kokemuksensa kautta hyvin sen mitä ja miten asioita kannattaa kehittää. Kuunteleva esihenkilö toimii tiedon välittäjänä. Mika kertoo, että päivittäisjohtamisessa häntä auttaa, että hän on tutustunut kaikkiin työtehtäviin henkilöstön kautta tekemällä kierroksia eri henkilöiden arjessa. Arkea nähdessä ymmärtää hyvin miten hommat hoidetaan ja sitä kautta pystyy reagoimaan paremmin mahdollisiin epäkohtiin.

Turvallinen työympäristö on meille tärkeä asia. Mika on työturvallisuuttamme kehittäessään käynyt lukemattomia siihen liittyviä kursseja. Lisäkoulutus on hänen mukaansa tärkeä edellytys onnistumiselle. ISO45001-sertifiointi oli hieno onnistuminen Mikan uralla. Mika kuitenkin korostaa, että turvallista ja toimivaa työympäristöä rakennetaan yhdessä henkilöstön kanssa. Jotwire onkin juhlistanut nyt useamman kerran tapaturmatonta vuotta.

Mika kehuu koko henkilöstön panostusta työturvallisuusasioiden kehittämiseen. Koko henkilöstön kanssa on hienoa tehdä töitä.

Lisää tarinoita työyhteisöstämme, sekä avoimet paikkamme löydät urasivultamme!