Ouneva Group ja Karelia-ammattikorkeakoulu yhteistyökumppaneiksi

Olemme solmineet avainkumppanuussopimuksen Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa. Karelian kanssa tehtävän yhteistyön avulla olemme tiiviisti tekemisissä paikallisten oppilaitoksien kanssa, sekä ammatillisella, että korkeakouluasteella. Tavoitteemme ovat monipuoliset, ja tähtäämme tukemaan molempien osapuolien osaamista, työelämälähtöisyyttä sekä edistämään kansainvälisyyttä. Tarjoamme myös aktiivisemmin mahdollisuuksia opiskelijoille työelämäkontakteja, sekä mahdollisuuksia harjoitteluihin ja opinnäytetöihin kanssamme.

Yhdessä Karelian kanssa panostamme tulevaisuuden osaajiin ja turvaamme työelämän osaamistasoa myös tulevaisuudessa!