Ouneva Group X Stena Recycling – kiertotaloutta rakennetaan yhdessä

Liiketoimintamme vastuullisuusstrategiaan kuuluu olennaisesti ympäristövaikutustemme pienentäminen. Halusimme syventyä yhdessä Stena Recyclingin kanssa hukkametallimme käsittelyprosessiin ymmärtääksemme, mitä materiaaleille tapahtuu ja kuinka voimme kehittää toimintaamme yhdessä entistäkin paremmaksi.

Stena Recycling on pitkän linjan kierrätyksen ja kiertotalouden ratkaisuja tarjoava yritys, joka toimii Pohjoismaissa, Puolassa, Saksassa, Italiassa ja Yhdysvalloissa. Ouneva Group tekee yhteistyötä Stena Recyclingin kanssa parantaaksemme kierrätystämme. Stenan asiantuntijuuden ja ratkaisujen avulla hukkamateriaalin kierrätystä, jätteidenhallintaa sekä oikeaoppista lajittelua voidaan tehostaa niin, että materiaalit saadaan maksimaalisesti kiertoon.

 

Mitä meillä lajitellaan?

Tässä artikkelissa keskitymme metalleihimme, joista valitsimme tarkempaan tarkasteluun Ouneva Oy:n ohutlevytehtaan prosessien hukkametallin, sekä Alsiva Oy:n painevalumateriaalina käytetyn alumiinin.

Kokonaisuudessaan Ouneva Groupilla lajitellaan materiaaleja laajasti. Jokaisella yhtiöllä on käytössä ympäristöseurantajärjestelmä, jonka avulla seurataan syntyneiden hukkamateriaalien määriä. Tuotannostamme syntyy väistämättä hukkamateriaalia, kuten metalleja, kaapelimateriaaleja, SER-jätettä ja pakkausmateriaaleja. Pyrimme vähentämään tuotannosta syntyvää hukkaa tehokkaalla tuote- ja tuotantosuunnittelulla.

Miten olemme kehittäneet materiaalien käsittelyä?

Kaikki tuotannosta syntynyt hukkametalli on mahdollista lajitella ja olemme kehittäneet etenkin lajittelun selkeyttä ja helppoutta yhteistyössä Stenan kanssa. Stena on ollut tukenamme etenkin tilankäytön ja lajitteluohjeiden osalta. Stenan Joensuun yksikönpäällikkö Antti Romppasen mielestä on tärkeää, että lajittelu tehdään mahdollisimman helpoksi ja sujuvaksi. Näiden asioiden eteen olemme tehneet yhdessä kehitystyötä.

Etenkin Tuupovaaran yksiköiden kanssa on tehty paljon kehitystyötä materiaalin kierron virtaviivaistamiseksi. Noin 55 kilometrin välimatka Joensuuhun Stenan kierrätysyksikköön ei ole ongelma huolellisesti suunnitellun toiminnan ansiosta. Tuotannossa on myös tehty kehitystoimenpiteitä kiinnittäen huomiota arjen sujuvuuteen. Esimerkiksi materiaalin keräysastioiden sijoitus ja materiaalin helppo siirtäminen keräyspisteisiin ovat tärkeitä asioita kierrätyksen sujuvuuden suunnittelussa.

Kehitystyössä kumppanin valinta ja hyvä synergia korostuu. Olemme tehneet Stenan kanssa yhteistyötä jo pitkään ja välillämme on hyvä keskusteluyhteys. Stena tekee aktiivisesti jätevastaaviemme kanssa töitä arjen mahdollisten haasteiden parissa.

Mitä Ounevan ja Alsivan metalleille tapahtuu lajittelun jälkeen?

Oikea lajittelu on metallien kierrätyksessä erittäin tärkeää. Antti kiittelee Ouneva Groupin henkilökuntaa lajitteluvirheiden minimoinnista.

Ohutlevymateriaali, jota tuotannostamme syntyy, palautuu terästeollisuuden raaka-aineeksi Stenan kautta. Ohutlevytuotannosta syntyvä leikkuujäte leikataan pienemmäksi ja tarkistetaan laadun osalta Stenalla, josta se toimitetaan terästehtaalle raaka-aineeksi. Terästehdas käyttää toiminnassaan yli 90 % kierrätysjakeita! Materiaali käsitellään sataprosenttisesti kotimaassa.

Alsivalta painevalutuotannosta syntyvä alumiinimateriaali viedään Ruotsiin Stenan omalle sulattamolle. Alsivalla on käytössä oma materiaalin kiertojärjestelmä, jolla voidaan hyödyntää valusta syntyvää materiaalia, mutta aivan kaikkea emme itse pysty käsittelemään. Ylijäävä materiaali, jota emme itse pysty hyödyntämään, sekä valusta syntyvä kuonametalli voidaan Stenan puolesta jatkojalostaa ja toimittaa uudelleenkäyttöön. Stenan sulattamolla materiaali sulatetaan, käsitellään ja muotoillaan harkoiksi. Osa Stenan käsittelemästä alumiinista palautuu takaisin Itä-Suomeen ja Alsivalle tuotantoon!

Miltä kiertotalousratkaisujen tulevaisuus näyttää? 

Keskustelimme yhdessä Antin kanssa kiertotalousratkaisujen tulevaisuuden näkymistä. Antin mukaan etenkin syrjäseuduilla, joissa välimatkat ovat pitkiä, toiminnan järjestelmällisyys korostuu verrattuna vaikkapa pääkaupunkiseutuun. Kiertotalouden ratkaisujen täytyy olla tehokkaita ja tarpeenmukaisia. Etenkin kierrätyksestä puhuttaessa käytännössä tehokkaat ratkaisut tarkoittavat täysiä kuormia, järkevää tekemistä ja ymmärrystä siitä, miten tietyt materiaalit syntyvät ja mitä niille tehdään hyötysuhteen parantamiseksi.

Stenan näkökulmasta asiakkaiden saama maksimihyöty tulee yhteistyöstä, jolla löydetään toimivimmat ratkaisut kiertotalouden tukemiseksi. Olemme samaa mieltä. Me emme voi rakentaa toimivaa kiertotaloutta yksin, vaan asioita tehdään luotettavien kumppanien kanssa yhdessä, kestävämpää tulevaisuutta varten!