Seppo – toimitusjohtajan arkea

Lähes 20 vuotta Valukummun toimitusjohtajana viihtynyt Seppo johtaa organisaatiota esimerkillä. Sepon työura Valukummulla alkoi vuonna 1997, jolloin hän toimi laatupäällikkönä. Muutaman välivuoden Seppo vietti toisen yrityksen palveluksessa, jonka jälkeen kutsu kävi toimitusjohtajan rooliin. Seppo on koulutukseltaan sähkövoimatekniikan diplomi-insinööri, mutta opintoja kertyi myös tuotantotaloudesta. Toteamme nauraen, että jälkimmäisestä on ollut enemmän hyötyä muovialalla.

Toimitusjohtajan arki koostuu yhtiön operatiivisen toiminnan johtamisesta. Kuten usein henkilöstömme kertoo, kahta samanlaista päivää ei ole. Seppo on usein itse tuotannon puolella ja pitkän linjan käytännön kokemus korostuu roolissa. Tärkeintä Sepon roolissa on itse havainnoida ne paikat ja tilanteet, joissa hänen apuansa tarvitaan. Etenkin uusien tuotteiden ylösajaminen ongelmanratkaisuineen tuntuu hänestä erityisen palkitsevalta. Toimitusjohtaja ei siis vain istu toimistossa ja johda toimintaa, vaan rooliin kuuluu käytännönläheisyys ja henkilöstön kanssa yhteistyön tekeminen. Vastuun määrästä huolimatta Seppo kokee, että työasiat eivät vapaa-ajalla pyöri liialti mielen päällä.

Valukummun organisaatiorakenne on Sepon mukaan matala ja yhdessä tekemisen ilmapiiri on tärkeää päivittäisessä toiminnassa. Yhtiön johtamista määrittelevät arvot ovat tasapuolisuus, yhdenvertaisuus ja reiluus. Koulutusmahdollisuuksia varten yhtiössä on rakennettu koulutusstrategiat, ja organisaation koko mahdollistaa sisäisen koulutuksen erittäin nopeallakin aikataululla. Erilaisia tutkintoja suoritetaan käytännönläheisellä tavalla työn ohessa erilaisten oppilaitosten kanssa yhteistyössä. Teknologioiden kehittyessä etenkin ketteryys ja henkilöstön osaamisen kehitys korostuu. Jatkuvaa kehittämistä Seppo pitää tärkeänä, oma persoonallisuus tukena. Muutoksia tulee tapahtua ja etenkin käytännön kokemuksen kautta niiden tarve on helpompi huomata.

Seppo toteaa, että asiakkaalle tuodaan aina lisäarvoa yritysten omien arvojen kautta. Nopeus, luotettavuus ja laaja teknologiavalikoima sekä konserni- että yhtiötasolla ovat loistavia valttikortteja jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Konsernin vahva synergia ja teknologioiden linkittyminen toisiinsa tarjoaa kumppaneille joustavuutta ja vakaata yhteistyötä jo 50 vuoden kokemuksella.